25 жовтня 2021 року Економічний факультет ЗНУ у межах співпраці з Департаментом освіти і науки Запорізької міської ради та комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради провів міський он-лайн семінар вчителів

На початку роботи, відповідно до регламенту відбулось відкриття семінару, на якому декан Економічного факультету Череп Алла Василівна привітала всіх учасників  онлайн-семінару. Зазначила, що цей захід проходить традиційно десятий рік поспіль в межах реалізації міського проекту «Наукова підтримка інновацій в освіті» та зазначила, що на сьогоднішній день цифрова компетентність є базовою, без якої не можливо уявити ефективну роботу сучасного педагога.

Людмила Ярославівна Бараннікова, консультант комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Запорізької міської ради, в своєму привітанні висловила слова вдячності від керівництва департаменту освіти і науки Запорізької міської ради стосовно творчої та креативної  співпраці протягом вже майже 10 років із керівництвом Запорізького національного університету, деканом економічного факультету Аллою Василівною Череп та викладачами. Акцентувала увагу на тому, що сучасні реалії вимагають від всіх плідної взаємодії, співпраці шкіл з вищими навчальними закладами з метою здобуття навиків та знань впровадження інноваційних підходів учасників семінару для подальшого застосування їх під час викладання дисциплін  природничої галузі. І важливою складовою професійного розвитку педагогів є  саме формування й розвиток інформаційно-цифрової компетентності. 

Розпочав роботу семінару к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики Сергій Чеверда, який у своєму виступі: «Цифрова трансформація в економіці, підприємництві, бізнесі та освіті» окреслив основні ознаки сучасної економічної глобалізації, розповів про перехід до цифрової економіки, цифрову трансформацію бізнесу й управлінських процесів шляхом розроблення та реалізації цифрових стратегій і бізнес-моделей провідних організацій. Зазначив, що проникнення цифрового стратегування в менеджмент сучасних бізнес-організацій веде до перегляду всієї піраміди стратегій: корпоративної, конкурентної та функціональних (насамперед, маркетингової, кадрової, інноваційної). А наявність у фірми цифрової стратегії потребує цифрової трансформації її бізнес-моделі, тобто способу, за допомогою якого організація створює цінність для клієнтів та отримує від цього прибуток.

На при кінці докладу  Сергій Чеверда зауважив, що в умовах сьогодення ключовими завданнями сучасної освіти стає формування цифрової компетентності майбутніх працівників – експертів у сфері цифрових технологій в економіці (економістів-кібернетиків). Підготовка зазначених фахівців здійснюється на базі економічного факультету ЗНУ за освітньою-професійною програмою «Економічна кібернетика». Впродовж навчання студенти отримують професійні здібності та навички роботи за спеціальністю: інтелектуальний аналіз даних, інжиніринг та аналітика;  програмування і веб-розробка; цифровий дизайн, включаючи користувальницький інтерфейс (UX) і дизайн користувальницького інтерфейсу (UI); штучний інтелект, у тому числі машинне навчання; методики і методології управління проєктами.

Далі он-лайн семінар продовжила к.е.н., доцент Макаренко Олена з темою доповіді «Використання онлайн сервісів для створення завдань». Під час лекції вона розповіла учасникам міського семінару вчителів природничих дисциплін про існуючі он-лайн сервіси для перевірки знань здобувачів освіти, це і студія онлайн-освіти для школярів, гейміфікована платформа для підготовки до ЗНО, онлайн-курси для школярів, тренажери та платформи з дистанційними курсами тощо. Крім короткого опису означених ресурсів лекторка представила посилання на них. Особливу увагу слухачів  Макаренко Олена звернула на те, що інтерактивні тестові завдання дозволяють зацікавити здобувачів освіти та підвищити їх увагу в процесі навчання. Тестові завдання сприяють саморефлексії та закріпленню отриманих знань. Такі завдання можна використовувати під час проведення дистанційного заняття як навчальний ресурс або для самостійної роботи, або як засіб самоконтролю. Одним із он-лайн сервісів створення завдань є LearningApps, який за допомогою невеликих інтерактивних модулів можна використовувати для підтримки процесів навчання та викладання.

Продовжив семінар д.ф.-м.н., професор кафедри економічної кібернетики Козін Ігор Вікторович. Під час доповіді: «Методи штучного інтелекту в задачах економіки» він розповів учасникам он — лайн семінару про особливості та сучасні підходи до розв’язання задач маршрутизації, теорії розкладів, розкрою та упаковки в економічній сфері. Особливу зацікавленість вчителів викликав один із методів штучного інтелекту, а саме, мурашиний алгоритм. Проф. Козін І.В. навів приклади розв’язання економічних задач за допомогою мурашиних алгоритмів.

Доцентка кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, координаторка проєкту Erasmus+ JMM DIRUT  Наталя Венгерська в рамках  он – лайн семінару провела «Тренінг з написання наукових робіт та публічних виступів». Спочатку, в оригінальній формі вона познайомилася з аудиторією вчителів, презентувавши синергію власних наукових інтересів, хобі, професійного й буденного життя, та акцентувавши, що саме таку «формулу» намагається втілити працюючи зі студентами ОП «Міжнародна економіка», як науковий керівник студентської наукової проблемної групи «Економічні студії».

Наталя Венгерська вебінар побудувала у формі семи порад та акцентувала увагу вчителів на зарубіжному досвіді наукової роботи зі студентською молоддю та школярами. Зокрема, поради стосувалися таких напрямків:

Порада 1. Як вибрати перспективний напрям економічного дослідження.

Порада 2. Як вибрати тему науково-дослідницької роботи.

Порада 3. Як правильно скласти план науково-дослідницької роботи з економіки

Порада 4. Які джерела доречно використовувати для написання науково-дослідницької роботи з економіки

Порада 5. Які наукові методи доцільно використовувати в економічному дослідженні

Порада 6. Як правильно сформулювати результати (наукову новизну) науково-дослідницької роботи з економіки

Порада 7. Як підготуватися до успішного захисту науково-дослідницької роботи з економіки

Важливо відмітити, що розкриваючи пораду № 1 тренерка зазначила про важливість інтернаціоналізації науки та міждисциплінарних досліджень в сфері економіки, розповіла про поведінкову, інституційну та креативну економіку.

Презентувавши пораду № 2, Наталя Венгерська   звернула увагу аудиторії на важливість ступеня відповідності теми науково-дослідницької роботи  студента (школяра) інтересам, мотиваційній спрямованості та хобі. Вона поділилися успішними кейсами впровадження такої синергії, працюючи зі студентами у 2018-2021 рр. Так, вона виокремила кейс здобувачки другого курсу ОП «Міжнародна економіка» ЗНУ Сітнікової Ганни Ann Sitnikova яка, має креативні хобі (графічний дизайн, танці, скраббукінг, формування цифрового контенту), наразі є слухачкою ERASMUS+, Жан Моне Модуль ЗНУ “Диверсифікація сільського туризму через збалансованість та креативність: поширення європейського досвіду в Україні” (DIRUT), учасницею студентської наукової проблемної групи «Економічні студії» та працює над курсовою роботою з макроекономіки на тему «Вплив креативних індустрій на розвиток економіки: світовий та національний досвід». Заодно, синергія наукових інтересів та хобі відкрила Ситніковій Ані можливості участі у міжнародній молодіжній мобільності на тему розвитку особистих та професійних навичок для молоді в сільській місцевості “Rural Voices of Europe” (жовтень, 2021 р. Луго, Іспанія). Проєкт фінансується програмою Erasmus+. На обміні зберуться 37 учасників з Алжиру, Італії, Іспанії, Литви, Сербії, та України.

На завершення, Наталя Венгерська додала, що для студентів та школярів наукова-дослідницька робота може бути цікавою та захоплюючою. Молодь, займаючись наукою, може вдало поєднувати реалізацію наукового потенціалу з чудовими можливостями розвитку власних креативних ідей, удосконалення навичок міжкультурної комунікації, долучення до формальної та неформальної освіти, молодіжних обмінів.

Щебликіна Інна, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування  у своїй лекції «Фінансова грамотність як основа формування фінансових компетентностей здобувачів освіти» зазначила, що метою викладання дисципліни «Фінансова грамотність» є навчити школярів правильно розпоряджатися власними та позиченими коштами, захищатись від ризиків, приймати зважені інвестиційні рішення, аналізувати сферу особистих та публічних фінансів. Торкнулась проблеми грамотного розпорядження сімейним бюджетом; пошуку та аналізу інформації щодо особистої фінансової безпеки та інформації при прийнятті комплексу вигідних фінансових рішень.

На прикінці семінару професорка кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму Анна Переверзєва презентувала книгу «Економіка здорового глузду: про особистий і суспільний добробут для всіх і кожного»» (https://www.econfun.org/uk/excerpt/ — освітній проєкт Bendukidze Free Market Centre, Economic Fundamental Initiative (EFI) — https://www.facebook.com/econfun.initiative/) та провела семінар — тренінг «Управління власними доходами», який спрямований на формування економічного мислення щодо розподілу власних фінансових коштів та сприяє розвитку практичних навичок на основі відео-матеріалів й прикладів з реального життя. Такі інтерактивні форми навчання дозволяють активізувати роботу, мотивують до здобуття нових знань та підвищують зацікавленість.  Приємним сюрпризом для викладачів було отримання друкованого примірника книги.

Наприкінці зустрічі декан економічного факультету Череп А.В. вручила сертифікати учасникам семінару. Підводячи підсумки цієї зустрічі, к.е.н., заступник декана з профорієнтаційної роботи економічного факультету ЗНУ  Наталя Терент’єва зазначила що онлайн-семінар пройшов у діловій робочій атмосфері, подякувала всім учасникам, відзначила виступаючих спікерів які підготували цікаві доповіді на актуальні теми та закликала вчителів до подальшої співпраці: брати участь у всіх заходах економічного факультету як у наукових так і у розважальних.

Заступник декана економічного факультету з профорієнтаційної роботи, Наталя Терент’єва

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.