Стосовно зустрічі випускників економічного факультету 2022

Шановні випускники економічного факультету Запорізького найкращого університету.Сьогодні 27 травня 2022 року — остання пятниця травня місяця. В мирній Україні ми зазвичай В ЦЕЙ ДЕНЬ- ОСТАННЯ ПЯТНИЦЯ ТРАВНЯ МІСЯЦЯ-  проводимо зустріч випускників економічного факультету різних років. Навіть 2021 рік- період пандемії- не був виключенням. Сьогодні іде кровопролитна страшна війна: хто- з Вас знаходиться в Збройних силах України-…

У ЗНУ можна опанувати престижну й конкурентноспроможну на ринку праці професію економічного кібернетика

Фахівці з економічної кібернетики, випускники Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) – це сучасні професіонали, які можуть відповідати на виклики, що виникають у буремному та швидкозмінному сьогоденні. Сучасний світ характеризується постійним зростанням обсягів інформації та привнесенням комунікаційних технологій у всі галузі життя. Економічна освіта стає запорукою розвитку людини як…

Економічний факультет готується до проведення атестаційних екзаменів освітнього ступеня бакалавра

Студенти випускових курсів економічного факультету ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) на сьогодні провадять підготовку до складання атестаційних екзаменів на здобуття освітнього ступеня бакалавра. Але, зрозуміло, у зв’язку з воєнним станом, в якому знаходиться Україна, проведення випускових екзаменів ускладнюється, що вносить певні корективи в їхню організацію. Зокрема, не всі студенти мають…

Декан економічного факультету Алла Череп проінформувала бакалаврів ОПП «Міжнародна економіка» про особливості вступу до магістратури

На кафедрі міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму ЗНУ (ZNU, Zaporizhzhia National University) продовжують плідно займатися підготовкою до вступної кампанії. П’ятого травня 2022 року відбулася зустріч адміністрації факультету зі здобувачами вищої освіти ступеня бакалавра спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». Під час заходу йшлося про вступ студентів…

ФІНАНСИСТ – ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО!

Продовжуючи знайомство  випускників шкіл з освітніми програмами, за якими ведеться підготовка фахівців в університеті, поговоримо про освітню програму «Фінанси та кредит» рівня бакалавр. Ця освітня програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих кадрів в рамках спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», які здатні розв’язувати конкретні завдання фінансової роботи на макро- та мікрорівнях.…