ФІНАНСИСТ – ПРОФЕСІЯ МАЙБУТНЬОГО!

Продовжуючи знайомство  випускників шкіл з освітніми програмами, за якими ведеться підготовка фахівців в університеті, поговоримо про освітню програму «Фінанси та кредит» рівня бакалавр. Ця освітня програма орієнтована на підготовку висококваліфікованих кадрів в рамках спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», які здатні розв’язувати конкретні завдання фінансової роботи на макро- та мікрорівнях.

Освітня програма «Фінанси та кредит» є комплексною і передбачає розвиток загальних та спеціальних (фахових, предметних) компетентностей у їх взаємодії та взаємозв’язку і дає знання про державні фінанси, банківську справу, фінансовий менеджмент, ринок цінних паперів, аналітичну діяльності на підприємствах, організаціях, держустановах, механізми управління державними боргами та інше.

Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки під час постійного розвитку та модернізації економіки збільшується і потреба в фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах та фінансових менеджерах.

Фінанси – це мистецтво та професія водночас, що потребує таланту, знань і вміння. Це особливий дар бачити складний світ економіки у його взаємозв’язках і гармонії. Спеціаліст у сфері фінансів – це фахівець з високим рівнем теоретичної і практичної економічної підготовки для виконання правової, фінансової та організаційно-управлінської діяльності. Сучасні фінансові відносини потребують знання природи руху грошових потоків, акумуляції капіталу, вміння управляти фінансовими інструментами та адаптуватися до зміни умов внутрішнього та зовнішнього середовища. Вочевидь, постає гостра необхідність підготовки якісно нової плеяди фінансистів.

ТОП-7 переваг навчання за освітньою програмою «Фінанси та кредит» в Запорізькому національному університеті:

 • в освітню програму введені нові курси (у тому числі, із залученням до викладання фахівців-практиків фінансової сфери);
 • можливість в рамках академічної мобільності навчатись в університетах Європейського Союзу;
 • проведення на регулярній основі лекцій, зустрічей, круглих столів та майстер-класів із провідними фахівцями-фінансистами, практиками, директорами фінансових установ;
 • наявність бізнес-інкубатора,  де студенти апробують свої знання, вміння та амбіції, розробляючи власні бізнес-проєкти та стартапи;
 • участь студентів у щорічному «Фестивалі реклами» і семінарі «Молода наука»;
 • діяльність студентських наукових гуртків різного спрямування;
 • участь студентів у профільних заходах навчального і науково-дослідного характеру: фахових олімпіадах, конгресах, форумах, конференціях всеукраїнського і міжнародного масштабів.

Підготовку фахівців за освітньою програмою «Фінанси та кредит» в університеті забезпечує колектив кафедри фінансів, банківської справи та страхування до складу якої входять 6 професорів та 7 доцентів, які мають досвід практичної роботи на підприємствах та організаціях різних форм власності і які постійно підвищують свою кваліфікацію в закордонних університетах.

Навчання за даною освітньою програмою передбачає підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової сфери, які вміють об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються у суспільстві, розуміють суть і тенденції розвитку фінансових відносин у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів, фінансів суб’єктів господарювання та домогосподарств. Ліцензійний обсяг на підготовку фахівців-фінансистів в ЗНУ на денній та заочній формах навчання складає понад 120 осіб.

Дана спеціальність досить багатогранна, завдяки чому грамотний фінансист може побудувати кар’єру і на державному підприємстві або службі, і в приватній компанії, і працюючи «на себе», наприклад, на міжнародному валютному ринку.

Фахівець з фінансів у своїй практичній діяльності:

 • Здійснює фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, забезпеченням фінансової стабільності підприємства.
 • Аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства.
 • Бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування.
 • Здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по всіляких аспектах фінансової, кредитної і податкової діяльності.

Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрями і цілі такі:

 • Фінансово-кредитна: розробка бюджетів різного рівня, оцінка витрат і доходів; складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними; планування фінансів. Надання рекомендацій з операцій з нерухомістю (продаж, покупка, злиття фірм).
 • Податково-бюджетна: розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.
 • Інвестиційна: оцінка бізнес-проєктів і обґрунтування джерел фінансування, проведення прямих і фінансових інвестицій, покупка цінних паперів.
 • Нормативно-методична: розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності; складання фінансових звітів.
 • Страхова: система економічних стосунків, при яких за рахунок внесків підприємств і населення створюються страхові фонди, призначені для відшкодування збитків від стихійного лиха, а так само надання допомоги громадянам або їхнім сім’ям, робота зі страховими документами.

Таким чином, в обов’язки фінансиста входить: надавати висновки з аналізу фінансових документів, проводити операції з нерухомістю і цінними паперами, складати фінансові кошториси і звіти, займатися біржовими операціями, оподаткуванням.

У навчальному процесі студенти крім нормативних дисциплін, вивчають особливості аналізу банківської діяльності, корпоративних фінансів, інноваційні технології електронної комерції, сучасних платіжних систем. Навчальний процес провадиться за програмами, які відповідають міжнародним стандартам.

Зображення, що містить дерево, особа, надворі, група

Автоматично згенерований опис
Зображення, що містить стіл, стіна, особа, у приміщенні

Автоматично згенерований опис

Крім традиційних методів, під час підготовки студентів застосовуються сучасні методи навчання: інтерактивні ігри, тренінги, мозкові штурми, аналіз конкретних ситуацій, виїзні заняття, круглі столи з провідними фахівцями-фінансистами.

Велика увага приділяється проходженню студентами різних видів практики. Студенти ЗНУ проходять практику та стажування у фінансових відділах та службах провідних підприємств різних сфер та галузей економіки, банківських установах, страхових компаніях, організаціях фінансового ринку, в державних установах. Для посилення професійних навичок і пришвидшення адаптації молодих спеціалістів на практиці важливим є аспект, який передбачає виконання студентами інноваційних робіт прикладного характеру, з проведенням розрахунків і розробкою пропозицій, спрямованих на вирішення конкретних проблем. Саме на цьому етапі студенти закріплюють набуті навички проведення самостійного аналізу процесів, що відбуваються у галузі фінансів, та навчаються адекватно реагувати на мінливу кон’юнктуру ринку й пов’язані з нею зміни в економічному і фінансовому стані суб’єктів. Зображення, що містить стіл, особа, у приміщенні, стіна

Автоматично згенерований опис

Щорічно наприкінці травня на економічному факультеті проводиться зустріч з випускниками на якій, окрім іншого, визначаються найкращі роботодавці року, що підтверджує тісний зв’язок науки та практики. Злагоджена праця студентів, викладачів і представників-практиків фінансової сфери сприяє формуванню студентів як висококваліфікованих фахівців, стимулює їх до плідної й ефективної професійної діяльності та є вагомим важелем розвитку фахових здібностей студентів.

Випускники ЗНУ спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» працюють:

 • у сфері державних фінансів – установах Державного казначейства, фіскальних органах, органах Міністерства фінансів України, регіональних фінансових управліннях,
 • в банківській сфері — установах Національного банку України та комерційних банках,
 • на підприємствах і об’єднаннях різних галузей господарства та форм власності і організаційного формування,
 • у страхових організаціях,
 • в інвестиційних фондах і компаніях,

Додаткову інформацією можна отримати за посиланням: https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/economy/kafedri/kafedra_finansiv_ta_kreditu

Сторінки в соціальній мережі https://www.instagram.com/finansyikredit_znu та https://web.znu.edu.ua/pk facebook.com/pk.znu

Анатолій Кущик,

в.о. завідувача кафедри фінансів,

банківської справи та страхування

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.