У ЗНУ можна опанувати престижну й конкурентноспроможну на ринку праці професію економічного кібернетика

Фахівці з економічної кібернетики, випускники Запорізького національного університету (ZNU, Zaporizhzhia National University) – це сучасні професіонали, які можуть відповідати на виклики, що виникають у буремному та швидкозмінному сьогоденні. Сучасний світ характеризується постійним зростанням обсягів інформації та привнесенням комунікаційних технологій у всі галузі життя. Економічна освіта стає запорукою розвитку людини як успішного й компетентного фахівця. Розвиток ринку праці, а також динаміка змін на ньому вимагають від закладів вищої освіти підготовки фахівців-економістів із сучасними знаннями, компетентностями, вміннями та навичками роботи в інформаційному середовищ. Вони вільно володіють теоретичними основами економічних знань, уміють застосовувати в практичній діяльності інформаційні технології, мають навички поновлення та вдосконалення знань упродовж життя.

У ЗНУ можна опанувати престижну й конкурентноспроможну на ринку праці професію економічного кібернетика

Економічна кібернетика – це науковий напрям, який застосовує ідеї та методи кібернетики до економічних систем. Економіка, комерція, управління виробництвом і бізнес будь-якого рівня, як галузі діяльності майбутнього економіста, вимагають від нього обробки величезних обсягів інформації. Це робить сучасну обчислювальну техніку та відповідні програмні засоби необхідним складником фахової діяльності в галузі економіки, бізнесу, фінансів, менеджменту й маркетингу. Тому на сьогодні різко зросла потреба в професіоналах, які разом з економічними знаннями вільно володіють сучасними засобами обчислювальної техніки та програмним забезпеченням, здатні системно підходити до розв’язання задач із дослідження, аналізу й управління. Це – фахівці з економічної кібернетики. Економічна кібернетика пов’язана з теорією управління, сучасними інформаційними системами та технологіями й з економічними дисциплінами: економічною теорією, макро- та мікроекономікою, менеджментом, економікою підприємств, бухгалтерським обліком та іншими.


Студенти освітньої програми «Економічна кібернетика» вивчають взаємодію виробничо-технічної, соціально-економічної та організаційно-господарської структур економіки в процесі управління нею, а також у процесах функціонування й розвитку цієї системи як єдиного цілого. Ця освітня програма готує фахівців із поглибленими знаннями сучасних інформаційних технологій, математичних методів моделювання, економічного аналізу й економічної теорії. Випускники освітньої програми «Економічна кібернетика» можуть здійснювати діяльність з аналізу та прогнозування фінансово-економічних процесів; з управління економічними об’єктами в ринкових умовах; з проєктування, розробки, супроводження й використання сучасних комп’ютерних систем управління економічними системами та проєктами.
Фахівці з економічної кібернетики можуть виконувати завдання, безпосередньо пов’язані з інформаційними технологіями:
– збирати, систематизувати й аналізувати інформацію про систему управління будь-яким господарським об’єктом;
– аналізувати виробничо-господарську діяльність, інформаційні зв’язки між адміністративними, виробничими та іншими процесами;
– досліджувати й аналізувати функціонування й інформаційні потреби певної системи, визначати напрямки її модернізації;
– аналізувати результати тестування технічних і програмних засобів передавання, обробки та збереження інформації з подальшим їх використанням для покращення роботи інформаційної системи;
– виконувати інформаційно-аналітичну підтримку бізнес-проєктів;
– аналізувати діяльність підприємств інформаційного обслуговування;
– розробляти проєкти інформаційних систем із використанням моделей бізнес-процесів і моделей управління (організаційні, функціональні, інформаційні);
– програмувати з використанням інструментальних засобів у різних технологічних середовищах: індивідуальному, розподіленому та мережевому;
– створювати системи управління інформаційними підприємствами;
– організовувати та контролювати функціонування системи на всіх операціях технологічного процесу обробки інформації;
– виконувати проєктування технологічного процесу збирання, обробку, збереження та передачі інформації;
– розробляти заходи щодо захисту інформації та програм;
– оцінювати надійність й ефективність інформаційних систем;
– створювати, використовувати та коригувати бази даних;
– обробляти дані з використанням табличних процесорів і текстових редакторів;
– адаптувати та налагоджувати прикладні програмні комплекси відповідно до конкретних умов експлуатації на будь-яких робочих місцях кінцевого користувача;
– здійснювати супровід прикладного програмного комплексу протягом його життєвого циклу;
– забезпечувати власні інформаційні потреби та здійснювати інформаційне обслуговування працівників організації.
Випускники освітньої програми «Економічна кібернетика» – це аналітики різних напрямків діяльності, фахівці галузі прогнозування та моделювання економічних процесів.


Економісти-кібернетики відповідають потребам ринку праці в сучасних фахівцях, тому що вони можуть обіймати такі посади:
— Системний аналітик; — Ризик-менеджер.
— Фахівець із прийняття управлінських рішень;
— Адміністратор інформаційної системи (підприємства, об’єднаних територіальних громад тощо);
— Адміністратор бази даних;
— Фахівець з ефективності підприємства;
— Розробник ERP-систем;
— Аудитор інформаційних технологій;
— Інформаційний аналітик;
— Аналітик консолідованої інформації;
— Менеджер проєктів (Project manager);
— СЕО-фахівець;
— Розробник мобільних додатків і сайтів (Mobile developer, Web developer);
— Менеджер із розробки IT-продуктів (Product manager);
— Менеджер із продажів IT-продуктів (IT sales manager).
Навчаючись за освітньою програмою «Економічна кібернетика» в ЗНУ на кафедрі економічної кібернетики, яка має тридцятирічну історію підготовки фахівців, студенти отримують знання та практичні навички, спрямовані на формування у фахівців з економіки системного світосприйняття, усвідомлення наукових підходів до вирішення економічних проблем на базі математичних моделей і методів із використанням новітніх інформаційних технологій, сучасних комп’ютерних методів управління та прийняття ефективних управлінських рішень.


Переваги навчання за освітньою програмою «Економічна кібернетика» в Запорізькому національному університеті:
– формування системного мислення при вирішенні економічних проблем для управління в економіці;
– потужне володіння методами математичного моделювання, комп’ютерного моделювання та їхнього застосуванням в економіці;
– опанування методів і систем підтримки прийняття рішень в економіці та бізнесі, набуття практичних навичок щодо ідентифікації проблем прийняття рішень;
– професійні компетенції в розробці концепцій та побудові моделей кібернетичного управління економічними системами;
– високий рівень володіння англійською мовою, що формується на основі вивчення окремих англомовних дисциплін, закордонних стажувань, самостійної роботи з англомовними джерелами, насамперед, в галузі ІТ;
– вільне використання комп’ютерних технологій і програмного забезпечення для обліку, бізнес-аналітики, прогнозування та управління;
– креативний підхід до вирішення аналітичних завдань у галузі комп’ютерних технологій, бізнес-аналітики, аналізу та прогнозування;
– розширення фахових знань та умінь під час стажування в провідних університетах за кордоном;
– проходження практики на базі провідних українських, іноземних компаній та державних установ.
– формування компетентного та висококваліфікованого фахівця, здатного до самостійного вирішення управлінських завдань. Саме тому роботодавці стають у чергу за нашими випускниками.
Отже, сьогодення потребує фахівців, які спроможні робити прогноз у будь-якій галузі на базі модельних експериментів, створювати ретельний аналіз на основі складних моделей соціальних систем. Саме таким вимогам відповідає економіст-кібернетик, освіта якого забезпечується ґрунтовною базовою економічною, математичною та комп’ютерною підготовкою, яка найбільш наближена до сучасної освіти в передових країнах Європи та світу.
Випускники освітньої програми «Економічна кібернетика» Запорізького національного університету оволодіють однією з найбільш актуальних і престижних на сьогодні спеціальностей. Це в майбутньому дозволить їм вільно орієнтуватися в сучасних економічних умовах, стати конкурентноспроможними фахівцями, попит на яких постійно зростає.

Адреса кафедри: 69063, м. Запоріжжя, просп. Соборний, 74, V корп., к. 113-а,
тел. 228-76-41.
E-mail: economkiberznu@gmail.com
Соціальні мережі:
telegram-канал – https://t.me/ek_znu
група у Facebook – groups/121886328401060

Запрошуємо до вступу! За додатковою інформацією звертайтеся на кафедру економічної кібернетики:

Слідкуйте за подіями вишу також на соцмережевих сторінках пресслужби ЗНУ:
https://www.facebook.com/pressluzhbaZNU
https://www.instagram.com/pressluzhbaznu/
https://t.me/pressluzhbaZNU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.