Кафедра управління персоналом і маркетингу

Кендюхов Олександр Володимирович

1

                Графік консультацій:

Середа 12:00-13:00, ауд. 218-а (V)

 

Дисципліни:

Викладає курси: «Мотивація персоналу», «Організація праці менеджера», «Розвиток персоналу корпорації», «Маркетинг».

Біографія:

Завідувач, професор кафедри управління персоналом і маркетингу, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, голова Всеукраїнської спілки вчених-економістів, віце-президент з економічної стратегії Українського Національного Комітету Міжнародної Торгової Палати, член Міжнародної комісії з оподаткування Міжнародної Торгової Палати (Париж). Народився у 1972 році.

У 1996 р. з відзнакою закінчив Донецький державний технічний університет за спеціальністю «Економіка та управління в галузях гірничої промисловості та геологорозвідки».

1996 – 1999 рр. навчався в аспірантурі Донецького національного технічного університету.

В 2000 р. отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. В 2007 році захистив докторську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства» та отримав науковий ступінь доктора економічних наук.

В 2010 р. отримав вчене звання професора з економіки та маркетингу.

З жовтня 2016 – завідувач кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету.

Має більше 200 наукових праць з реформування національних економічних систем, стратегічного маркетингу та управління інтелектуальним капіталом.

В 2016 році пройшов стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації (м. Прага, Чехія) по програмі підвищення кваліфікації «Публікаційна та проектна діяльність в країнах Європейського Союзу: від теорії до практики» (72 години) та в Міжнародному університеті Шиллєра в Гейдельберге (Німеччина) на тему: «Освітній процес, сучасні методики викладання та організація наукових досліджень: досвід Міжнародного університету Шиллєра» (112 годин).

                               

Щукін Олександр Ігорович

Щукин А.И

Графік консультацій:

Субота 11:00-12:00, ауд. 218-а (V)

 

Дисципліни:

Викладає курси: «Бізнес-комунікації в управлінні персоналом», «Управління командами», «Основи інноваційного бізнесу».

 

Біографія:

Доктор економічних наук, професор кафедри управління персоналом і маркетингу, 1958 року народження.

У 1982 році з відзнакою закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Радіофізика та електроніка». У 1997 році закінчив факультет перепідготовки спеціалістів Дніпропетровського державного університету за спеціальністю «Фінанси і кредит». У 2012 році захистив докторську дисертацію зі спеціальності «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Методи проектно-оперативного управління розвитком інвестиційного потенціалу інноваційної діяльності підприємств».

З вересня 2016 працює на посаді професора кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету.

Наукова робота:

Коло наукових інтересів: розвиток інтелектуального потенціалу України, управління персоналом на підприємстві, економіка мотивації праці та виробничого підприємництва. За період науково-педагогічної діяльності опубліковано більше 40 робіт.

 

 

Гельман Валентина Миколаївна

2 (2)

Графік консультацій:

Понеділок 10:00-11:00, ауд. 218-а (V)

 

Дисципліни:

Викладає курси: Інформаційні системи і технології в маркетингу, Економіка праці й соціально-трудові відносини, Стратегічне  управління людськими ресурсами.

Біографія:

Кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету. Народилася у 1980 році.

У 2003 році з відзнакою закінчила Запорізький державний університет зі спеціальності «Економічна кібернетика» та здобула кваліфікацію магістра економіки. У цьому ж році вступила до денної аспірантури Запорізького державного університету.

З 2006 по 2012 рік працювала асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри фінансів та кредиту, заступником декана економічного факультету з навчальної роботи Запорізького національного університету.

З 2013 року по сьогоднішній день – доцент кафедри управління персоналом і маркетингу.

Кандидатську дисертацію на тему «Фінансове забезпечення вищої освіти в Україні» захистила у 2008 році в Інституті економіки промисловості НАН України.

Наукова робота:

Коло наукових інтересів: людський капітал як фактор зростання та розвитку економіки; соціально-трудові відносини і соціальні наслідки ринкових змін у промисловості.

Автор близько 50 наукових праць, з них 42 наукових публікацій та 8 навчально-методичних, має стажування у Харківському національному економічному університеті на кафедрі управління персоналом і економіки праці (2014 р.) та міжнародне стажування з інноваційних методів та підходів в освіті в Академічному співтоваристві Міхала Балудянського (Словаччина, 2016 р.)

Керує науково-дослідною роботою студентів. Приймає участь зі студентами у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт.

Нагороджена численними грамотами університетського та обласного рівнів за високі досягнення у науково-педагогічній діяльності, сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток науки, справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

 

 

Кушинова Наталя Григорівна

 3

Графік консультацій:

Понеділок 12:55-14:15, ауд. 218-а (V)

Дисципліни:

Викладає курси: Вступ до спеціальності та інформаційна культура студента, Аналіз трудових показників,  Ринок праці, Професійний коучінг, Розвиток персоналу корпорації.

Біографія:

Кандидат економічних наук, доцент, народилася у 1961 році.

В 1993 році здобула вищу освіту за спеціальністю «Економіка і організація сільськогосподарського виробництва» у Дніпропетровському державному аграрному університеті.

Має практичний досвід роботи економіста та досвід керівництва державною фінансовою організацією.

Кандидат економічних наук з 2002 року.

Наукова робота:

Автор 34 наукових та навчально-методичних праць, прийняла участь у роботі 18 Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях

Працюючи доцентом кафедри управління персоналом і маркетингу економічного факультету, була співорганізатором проведення ІV та V Міжнародних науково-практичних конференцій «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів», V Міжнародної студентської конференції «Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття».

Нагороджена численними грамотами університетського рівня за активну наукову діяльність та багаторічну сумлінну працю, високі досягнення у науковій діяльності, значний внесок у розвиток економічного факультету, виховання молоді та підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

 

 

Череп Олександр Григорович

 4

Графік консультацій:

п’ятниця 13:30-14:30, ауд. 218-а (V)

Дисципліни:

Веде основні навчальні курси: Логістика, Міжнародний маркетинг,

Бренд-маркетинг, Управління брендом роботодавця, Інноваційний розвиток підприємств.

Біографія:

Кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету.

У 2006 році закінчив Запорізький національний технічний університет за спеціальністю «Фінанси і банківська справа» та здобув кваліфікацію «Фінансиста».

Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистив у 2010 році в спеціалізованій вченій раді К 08.804.01 при Класичному приватному університеті.

З 2015 року виконує обов’язки директора бізнес-інкубатору БІ «Запоріжжя».

Наукова робота:

Автор понад 250 науково-методичних праць. Займається проблемами управління діяльністю суб’єктів господарювання з метою підвищення їх ефективності і конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

Стипендіатор Кабінету Міністрів України, Член-кореспондент Академії місцевого самоврядування.

За плідну науково-дослідну роботу нагороджений численними Всеукраїнськими, Міністерськими, факультетськими, університетськимиграмотами, подяками, сертифікатами і дипломами. Переможець конкурсу Запорізького національного університету «Кращий науковець року-2014» у категорії «Доценти».

Керує науково-дослідною роботою студентів. Приймає участь зі студентами у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах наукових робіт. За підготовку висококваліфікованих спеціалістів має численні грамоти і сертифікати університетського рівня.

 

Нагаєць Ірина Юріївна

 5

Графік консультацій:

вівторок 17:40-19:00, ауд. 218-а (V)

 

Дисципліни:

Викладає курси: Маркетинг у банках, Маркетингові комунікації,  Маркетингові дослідження, Маркетинг промислового підприємства, Функціонально-вартісний аналіз системи і технології управління.

 

Біографія:

Кандидат економічних наук, старший викладач, народилася у 1986 році.

У 2008 році з відзнакою закінчила Запорізький національний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобула кваліфікацію магістра з менеджменту організацій, менеджера-економіста. У тому ж році стала переможцем конкурсу «Студент року» та отримала диплом та стипендію Запорізької обласної адміністрації. В наступному році вступила до денної аспірантури Запорізького державного університету.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління маркетинговими комунікаціями на підприємствах машинобудування» в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу.

Наукова робота:

Коло наукових інтересів: інноваційні технології маркетингу, вивчення досвіду європейських держав з практики управління персоналом і маркетингу.

Автор близько 30 наукових праць, з них 20 наукових публікацій, 1 монографія.

У 2013 р. за плідну роботу з обдарованою молоддю та значний особистий внесок у розвиток студентської науково-дослідної роботи, оголошена подяка ректора Запорізького національного університету.

 

Малтиз Вікторія Віталіївна

 6

Біографія:

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри управління персоналом і маркетингу, народилася у 1986 році.

В 2009 році здобула вищу освіту, отримала диплом магістра за спеціальністю «Облік і аудит» та кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності у Запорізькій державній інженерній академії.

Має практичний досвід роботи економіста у комерційному банку та головного бухгалтера на підприємстві.

З 2010 року почала працювати у Запорізькому національному університеті на посаді асистента кафедри фінанси та кредит.

У грудні 2012 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності) на тему «Ефективне використання інтелектуальної власності на підприємствах харчової промисловості» у Національному університеті харчової промисловості, м. Київ під керівництвом професора,д.е.н. Череп А.В.

З 2013 року працює на посаді викладача кафедри управління персоналом і маркетингу.

Наукова робота:

Активно займається науковою та навчально-методичною роботою. Виступила науковим керівником близько 200 наукових публікацій студентів.

Автор близько 20 наукових статей опублікованих у фахових виданнях ВАК України та понад 10 навчально-методичних видань.

Малтиз В.В. зробила вагомий внесок в науку та економіку, видано підручник «Економіка підприємства», навчальний посібник «Економіка підприємства», монографію на основі дисертаційних досліджень «Методичні підходи до оцінки інтелектуальної власності промислових підприємств».

Щороку Вікторія Віталіївна приймає участь у круглих столах, міжнародних конференціях, що проходять у різних містах України та за кордоном на яких обговорюються актуальні проблеми економіки та пропонуються шляхи їх вирішення. Крім того, виступала координатором міжнародних науково-практичних конференцій: V Міжнародної студентської конференції «Інноваційні ідеї молоді в соціально-економічному розвитку України ХХІ століття» та VІІ Міжнародної студентської конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави», які пройшли на високому рівні.

Вікторія Віталіївна постійно підвищує свій професійний рівень, закінчила Школу педагогічної майстерності та підвищила кваліфікацію у Дніпропетровській фінансовій державній академії.

У 2014 та 2015  роках за значні  досягнення в науці та економіці була нагороджена дипломом «Кращий науковець» та за активну участь у наукових заходах грамотами декана і ректора.

 

 

Тимошик Валерія Юріївна

 7

Графік консультацій:

Понеділок 14:30-15:30, ауд. 218-а (V)

Дисципліни:

Викладає курси: Організація праці, Організаційна поведінка, Управління оплатою праці, Аудит персоналу.

Біографія:

Старший викладач кафедри управління персоналом і маркетингу, народилася у 1967 році.

У 1990 році закінчила Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я. Чубаря за спеціальністю «Підйомно-транспортні машини та обладнання».

У період 1990-1995 рр. працювала інженером на ПО Радіоприлад м. Запоріжжя.

З листопада 1995 року по серпень 2003 року працювала в банківській сфері.

У 2001 році закінчила факультет післядипломної освіти Запорізького національного технічного університету за спеціальністю «Фінансист».

З вересня 2003 року до січня 2005 року працювала на посаді асистента кафедри «Фінанси і банківська справа» Запорізького національного технічного університету.

З січня 2005 року до жовтня 2012 року обіймала посаду старшого викладача кафедри «Фінанси і банківська справа» Запорізького національного технічного о університету.

З жовтня 2012 року до вересня 2013 року обіймала посаду старшого викладача кафедри «Облік і аудит» Запорізького національного технічного університету.

З вересня 2013 року –старший викладач кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету.

З вересня 2009 року по червень 2010 року підвищила кваліфікацію у Першому Українському Міжнародному Банку м. Запоріжжя.

Наукова робота:

Автор 27 наукових та навчально-методичних праць.

Бере активну участь в організації і проведенні наукових конференцій, семінарів, круглих столів.

Нагороджена грамотою декана економічно факультету Запорізького національного університету за перемогу в номінації «Улюблений викладач року» у конкурсі «Економіст року 2015».

З листопада 2013 року по травень 2014 року підвищила кваліфікацію за напрямом «Управління персоналом» у Дніпропетровській державній фінансовій академії на кафедрі управління персоналом та економіка праці.

 

Пашков Ігор Анатолійович

 8

Графік консультацій:

п’ятниця 13:30-14:30, ауд. 218-а (V)

 

Дисципліни:

Викладає курси: Ризикологія, Нормування праці, Соціологія праці, Фізіологія і психологія праці, Ергономіка, Міжнародний маркетинг.

 

Біографія:

Викладач кафедри управління персоналом і маркетингу, народився у 1963 році.

У 1986 році закінчив Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова за спеціальністю «Соціально-економічна географія».

Після закінчення університету проходив військову службу, працював на посадах економіста в обласному статистичному управлінні, ЗФ ВНДКІ «Кольорметавтоматика».

З 1989 р. працював у Запорізькому державному університеті на посаді викладача, з 27.09.90 по 4.01.92 р. – заступником декана фізико-математичного факультету, а в період 1993–2007 рр. – старшим викладачем кафедри фінансів та кредиту. З травня 2007 р. – викладач кафедри фінансів та кредиту, з вересня 2013 р. – викладач кафедри управління персоналом і маркетингу.

Навчався в аспірантурі Ради з вивчення продуктивних сил України НАНУ.

Наукова робота:

Пашков І.А. активно займається науковою та навчально-методичною роботою. З листопада 2008 р. працює над дисертаційною роботою в якості здобувача кафедри філософії ЗНУ.

За 2009–2012 рр. підготував та опублікував 5 статей у фахових наукових виданнях, прийняв участь у роботі 7 наукових конференцій та семінарів, здав 3 екзамени кандидатського мінімуму.

Приймає участь в роботі наукового та методичного семінарів кафедри, круглих столів та традиційній науковій конференції викладачів та студентів ЗНУ.

Виконуючи громадські доручення (цивільний захист, кураторство) Пашков І.А. досягав позитивних результатів: грамоти ректора Запорізького національного університету за високі досягнення в науково-педагогічній діяльності, сумлінну працю, справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів (2009–2015 н.р.).

Терент’єва Наталія Валеріївна

 9

Графік консультацій:

понеділок 12:45-14:30, ауд. 218-а (V)

 

Дисципліни:

Викладає курси: Економіка і управління ЗМІ, Реінжиніринг бізнес-процесів, Економіка, організація та діяльність посередницьких підприємств, Інформаційні системи і технології в маркетингу.

Біографія:

Асистент кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету. Народилася у 1982 р.

У 2004 р. здобула вищу освіту у Запорізькому національному технічному університеті та отримала диплом «спеціаліста» за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».

У 2004 р. закінчила факультет післядипломної освіти на базі Запорізького національного технічного університету за напрямом підготовки «Економіка підприємства» та отримала диплом «спеціаліста» з відзнакою за фахом «Менеджер — економіст».

Має досвід роботи у структурах міської влади та на підприємствах різної форми власності.

З 2014 р. аспірант кафедри управління персоналом і маркетингу Запорізького національного університету.

 

 

Лобанова Юлія Юріївна

 10

Біографія:

Старший лаборант кафедри управління персоналом і маркетингу.

Народилась у 1994 р.

У 2014 році закінчила Економіко-правничий коледж Запорізького національного університету та отримала диплом (з відзнакою) молодшого спеціаліста за спеціальністю «Організація виробництва», здобувши кваліфікацію організатора виробництва.

У 2016 році закінчила факультет менеджменту Запорізького національного університету та отримала диплом бакалавра за напрямом підготовки «Менеджмент організацій», здобувши кваліфікацію менеджера з адміністрування.

З 10.02.2014 р. працює на економічному факультеті Запорізького національного університету.

З 01.09.2016 року навчається в магістратурі економічного факультету за спеціальністю «Управління фінансово-економічною безпекою».

Наукова робота:

Займається науковою роботою у напрямку стратегічного управління маркетинговою діяльністю підприємств машинобудування.

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.